รายการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

No. เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ สถานะ ข้อมูลการจอง
1 TEM (Transmission Electron Microscope): JEM 2010 Active (พร้อม) รายละเอียด จอง
2 FE-Scanning Electron Microscope: JSM 6335 F Active (พร้อม) รายละเอียด จอง
3 LV-Scanning Electron Microscope: JSM 5910 LV Active (พร้อม) รายละเอียด จอง
4

SEM EFI Quanta 200 3D


FIB EFI Quanta 200 3D

Active (พร้อม) รายละเอียด จอง
5 Scanning Electron Microscope: JSM -IT300 Active (พร้อม) รายละเอียด จอง